comic-2008-11-22-A274calico-famil.gif

Ang Pagdadalaga ni Maximuning Olivares. If Junior was catching mice, the title would be Ang Pagdadaga ni Maximuning Olivares. Nge-ow.