comic-2009-10-19-B246wildthings.gif

Ang kulang na lang si Tone Loc.