comic-2012-05-30-E131novel-komiko.gif

Eight blows.