summerkomikon2011

Kitakits sa Bayanihan Center sa Pasig!