Saging Lang Ang may Puso is a famous internet meme.